GIÁ TRỊ CỐT LÕI:


Giá trị cốt lõi được mô tả bằng biểu tượng CÁNH QUẠT NĂM CÁNH thể hiện sự lan tỏa, vận động, đổi mới không ngừng để hướng đến một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỐT LÕI:BIỂU TƯỢNG LOGO ANH TIN: